Veelgestelde vragen

Voor wie is 2Return?

De diensten van 2Return zijn voor iedereen die controle wil houden over zijn logistieke emballage. Uitgangspunt is dat er gebruik wordt gemaakt van een grote hoeveelheid emballage die tussen veel verschillende gebruikers circuleert en herbruikbaar is.  

Wij hebben een specifiek verpakkingsmiddel, beheren jullie die ook?

Ja, wij kunnen alle types meermalige emballage beheren. Onze emballagediensten en systemen voor Pooling, Packaging Recovery en RTI Management zijn onafhankelijk van het type logistieke verpakking.  Zolang de verpakkingen in een normale vrachtwagen passen kunnen wij dit regelen.

Wat is het verschil tussen huur en pool?

Huur betekent het tijdelijk beschikbaar stellen van boxen, pallets of rolcontainers, waarbij een huurpenning wordt berekend. De verantwoordelijkheid van het lokaliseren van de gehuurde items ligt volledig bij u. In tegenstelling tot huur worden de emballage-items bij pooling niet alleen aan u beschikbaar gesteld, maar zorgen wij ook voor de levering, het ophalen bij de afnemers en wij voeren het beheer. Door middel van track & trace worden de items volledig gevolgd zodat u altijd kunt achterhalen op welke locatie de rolcontainers, pallets of boxen zich bevinden. Of dat nu op uw eigen locatie is, bij één van uw afnemers of onderweg met een vervoerder.

Welke artikelen kunnen we poolen?

In principe kunnen alle emballageartikelen ingezet worden voor de pool, zolang ze in een normale vrachtwagen passen. Dit kunnen houten of kunststof pallets, kunststof of metalen boxen en kunststof kratten zijn, zowel vast als inklapbaar.

Wat als er geen 2Return-depot in de buurt is?

Wij onderhouden een dynamisch netwerk waar regelmatig depots aan worden toegevoegd, afhankelijk van de behoefte van onze klanten. Een nieuw depot kan worden toegevoegd afhankelijk van het aangeboden volume en de afstand tot het dichtstbijzijnde bestaande depot.

Is er een minimum collectiehoeveelheid?

In principe kent onze dienst geen minimumvolume, maar vanuit economisch oogpunt rekenen wij vaak met een minimum aantal. Dit aantal is afhankelijk van de waarde van de verpakking en de kosten van transport. Zo geldt voor houten pallets al snel een minimum van 30-45 pallets maar voor kunststof pallets kan een enkele stapel of stuks al zinvol zijn om af te halen.

Wat moet er allemaal gebeuren om met de diensten van 2Return te starten?

Wij zullen een inventarisatie doen van uw huidige emballagestromen. Op basis van de gegevens over een representatieve periode en de gewenste doelen zullen wij een analyse maken. Doorgaans voeren wij ook een audit uit op uw locatie waarna wij een business case opstellen. Hierin zullen niet alleen de verwachte besparingen worden vermeld, maar zullen wij ook een planning en een plan van aanpak voorstellen.  De doorlooptijd van het opstellen van een business case is gemiddeld 1-2 maanden.

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een business case?

Om te komen tot een volwaardige business case moet van beide kanten een inspanning worden verricht. Het doel van de business case is de verbeterpunten op kosten, proces en milieu aantoonbaar te maken en vervolgens deze ook samen te realiseren. De business case verplicht u tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden.

Welke gegevens zijn nodig voor het opmaken van een business case?

De basis van de business case zullen o.a. het type en de hoeveelheid emballage in omloop, de aantallen adressen, de aanleverfrequentie per adres en de transportafstanden zijn. Bij het retourneren van logistieke middelen vormen transportkosten het belangrijkste element. Om deze te berekenen moeten de locatiegegevens zoals land en postcode van de collectieadressen worden opgegeven. Daarnaast zijn de gemiddelde aantallen per adres onderdeel van de berekening.

Wat kost Packaging Recovery of RTI Management?

De kosten zijn afhankelijk van de aantallen emballage, de transportafstanden en overige wensen. Wij zullen op basis van de gevens van uw bedrijf een persoonlijk voorstel uitwerken.

 

2Return is member of the Rotom Group