Terug naar Nieuws

Bouwbedrijven De Nijs, Stebru, Stout en Trebbe buigen samen afvalstroom van pallets om naar circulaire stroom

Gepubliceerd op:

Getekend convenant met 2Return zorgt voor doorbraak in duurzaamheid.

Onlangs ondertekenden bouwbedrijven De Nijs, Stebru, Stout en Trebbe het convenant Pallet Retour Service van 2Return. Met dit convenant verbinden de partijen zich aan de Pallet Retour Service en maken daarmee mogelijk dat de afvalstroom van pallets stopt en de pallets een duurzaam, tweede leven krijgen. Een unieke stap in Nederland in de verdere verduurzaming van bouwplaatsen.

Uniek, maar vooral broodnodig

Naast een unieke stap, is het sluiten van grondstofkringlopen vooral een broodnodige stap. Grondstoffen worden steeds schaarser. Earth Overshoot Day -  de dag waarop alle grondstoffen zijn verbruikt die de aarde in twaalf maanden kan voortbrengen - komt ieder jaar weer te vroeg. Er worden jaarlijks naar schatting zo'n 250.000 bomen gekapt om te voorzien in de behoefte van bouwpallets in Nederland. Die pallets worden vervolgens na levering weer als afval afgevoerd, dit terwijl hout een circulaire grondstof is én het grootste gedeelte van de pallets nog prima bruikbaar is. Iedere twintig pallets die opnieuw ingezet kunnen worden besparen één boom. In het kader van duurzaam omgaan met grondstoffen én afvalbeperking is het convenant opgezet.

Pallet Retour Service; duurzame omgang met grondstoffen

Bouwbedrijven De Nijs, Stebru, Stout en Trebbe verbinden zich met het convenant van 2Return aan Pallet Retour Service. 2Return komt de pallets ophalen van bouwplaatsen, repareert eventueel beschadigde pallets en biedt deze weer opnieuw aan bij fabrikanten. Naast het sluiten van deze grondstofkringloop, wordt met Pallet Retour Service de CO2-uitstoot van bouwplaatsen teruggedrongen, doordat de pallets in één keer door 2Return worden opgehaald. Ook worden afvalstromen gereduceerd én draagt het bij aan de orde en netheid op de bouwplaatsen. Naar verwachting worden in één jaar tijd 80.000 pallets ingezameld en opnieuw ingezet. Daarmee worden dan zo’n 6.000 bomen gespaard. “2Return zorgt als onafhankelijke regievoerder voor een vereenvoudigde retourstroom van lege pallets op bouwplaatsen. Door de afhaallocatie van pallets te verleggen naar één van de depots van 2Return wordt het aantal retourbewegingen gereduceerd en ruimte bespaard op de toch al krappe bouwplaatsen.” aldus Martin Meurs van 2Return. Met de registratie van alle gemarkeerde pallets (met én zonder statiegeld) zorgt 2Return ervoor dat inzichtelijk wordt welke palletstromen hergebruikt worden. Deze administratie is de basis voor het thema afvalreductie voor de CSRD-wetgeving en dit is de opmaat naar de PPWR-wetgeving waarin de leveranciers verplicht worden een retoursysteem voor pallets in te zetten.

Laagdrempelig en circulair

Daniëlle de Nijs van Bouwbedrijf De Nijs vertelt: “Onze bouwplaatsen zijn altijd krap bemeten en we worstelen met de ruimte, zodat opslag van de vele soorten pallets altijd een grote uitdaging is. Snel afvoeren met de afvalstroom is dan het gevolg, maar past niet bij onze duurzaamheidsambities. Via 2Return is het laagdrempelig te regelen dat álle pallets worden opgehaald en een circulaire bestemming kunnen krijgen.”

Geen eenmalige of wegwerp pallets meer

“Met de Pallet Retour Service van 2Return is op ons grootschalige nieuwbouwproject de Zaanse Helden een pilot gedraaid om te kijken hoe we de keten van houten pallets kunnen sluiten”. aldus Albert-Jan Moerman, directeur Bouw Stebru. “Tijdens deze pilot hebben we maar liefst 2.699 pallets terug in de keten gebracht. Ter info: uit een volwassen boom haal je ongeveer 25 pallets. Dat zijn dus 108 bomen aan pallets die hergebruikt worden. De Pallet Retour Service wordt uitgerold over al onze toekomstige projecten om zo nog meer bomen te beschermen. Geen 'eenmalige' of 'wegwerp' pallets meer in ons woordenboek!”

Voorbereid op toekomstige wetgeving

Ferry Moerland, Hoofd Realisatie bij Stout: “Door ondertekening van het convenant, kunnen we als bouwbedrijven met elkaar een grotere vuist maken en dit initiatief breder uitrollen binnen de sector. Door gezamenlijk op te treden, hebben we een sterkere positie. Dit initiatief is bovendien een proactieve stap richting toekomstige wetgeving die dergelijke retoursystemen verplicht gaat stellen. Het is beter nu al deze werkwijze te integreren in onze bedrijfsvoering. Met deze samenwerking zetten we een belangrijke stap richting duurzaamheid en afvalreductie op de bouwplaats: een win-winsituatie voor ons én het milieu”.

Samen een beweging op gang brengen

Ook Trebbe ondertekende het convenant. Dit na een aantal succesvolle pilots met Pallet Retour Service het afgelopen jaar. Arjan Hogenboom, directeur bij Trebbe, vertelt dat het convenant naadloos aansluit op de missie en visie van Trebbe: “Binnen Trebbe bouwen we samen aan geluk. Dat doen we met aandacht voor de aarde, de maatschappij, de mens en de continuïteit. De Pallet Retour Service helpt ons bij een duurzame omgang met grondstoffen en het beperken van afval op de bouwplaatsen.” Doordat meerdere partijen het convenant ondertekenen, is deze stap nog waardevoller volgens Hogenboom. “Het is prachtig dat we als Trebbe duurzame stappen ondernemen. Iedere stap is er één. Door krachten te bundelen met meerdere partijen, kunnen we samen een beweging in gang zetten. Samen kom je verder. Samen maken we meer impact.”

Bouwbedrijven De Nijs, Stebru, Stout en Trebbe buigen samen afvalstroom van pallets om naar circulaire stroom

Foto's

Bekijk ook

2Return volledig over op TrackOnline

2Return volledig over op TrackOnline

Logistiek dienstverlener voor emballage 2Return, maakt met ingang van 15 april 2024 volledig gebruik van TrackOnline als ondersteunend platform voor het beheer van ladingdragers. M…
 
ROCKPANEL® sluit zich aan bij de Pallet Retour Service van 2Return

ROCKPANEL® sluit zich aan bij de Pallet Retour Service van 2Return

2Return heeft een nieuwe fabrikant aan haar klantenbestand toegevoegd: wij zijn de nieuwe partner van ROCKPANEL® voor het ophalen van houten pallets.
 
IKO pallets worden opnieuw ingezet via 2Return

IKO pallets worden opnieuw ingezet via 2Return

Met energiezuinige en verantwoorde IKO dakproducten en -systemen helpt IKO haar klanten invulling te geven aan de steeds strengere eisen op het gebied van energiezuinigheid en duur…
 

2Return is member of the Rotom Group