Hoe werkt 2Return

2Return biedt diverse diensten aan, maar hoe weet u of ze interessant zijn voor uw bedrijf?

Om een juiste aanbieding te kunnen maken, zullen wij starten met een business analyse van uw emballage activiteiten. Hierbij brengen wij uw huidige processen in kaart met gebruikmaking van door u aangeleverde informatie. Op basis hiervan zullen wij een berekening  en tevens een planning  maken. De doorlooptijd van het opstellen van een business case is gemiddeld 1-2 maanden.

Voor een nauwkeurige activiteitenanalyse hebben wij minimaal de volgende informatie nodig:

 • Totaal aantal emballage-items in omloop
 • Afmetingen van de emballage-items (om de benodigde ruimte in de vrachtwagen en operationele kosten te kunnen berekenen)
 • Aantal verschillende locaties waarheen u levert en bijbehorende postcodes
 • Aantal emballage eenheden per uitlevering per locatie
 • Omloopsnelheid van de emballage – hoe lang verblijft de emballage bij de gebruiker
 • Retourvrachten aan uw fabrieken – naar welke adressen en per volle vracht?
 • Aanvullende benodigde diensten, zoals eventuele reparatie, recycling en reinigen.

De diensten die vastgelegd kunnen worden in een contract zijn de volgende:

 • Collectie van de emballage vanaf uw uitleverlocaties, waarbij het mogelijk is om de afroep door uw afnemers te laten doen via ons webportaal
 • Retourlevering vanaf de 2Return depots aan uw fabrieken
 • Reparatie, onderhoud en recycling
 • Depotdiensten (bv lossen, inspectie, opslag, laden)
 • Optioneel: wassen (in het geval van kunststof of metalen emballage)
 • Optioneel: overname van incourante emballage

Afhankelijk van uw wensen kan worden afgerekend via een vaste management fee, een prijs per activiteit of een prijs per cyclus. De kosten worden vooral bepaald door de hoeveelheid items die behandeld worden, het aantal transacties, de omloopsnelheid, de kwaliteitseisen en de geografische ligging van de betrokken locaties.

Samenvattend bieden de diensten van 2Return de volgende voordelen:

 • Niet alleen standaard emballage, maar juist ook items met specifieke maatvoeringen worden door ons verwerkt
 • Een duurzame oplossing vanwege het hergebruik van waardevolle emballage-items
 • Regelmatige controle van de items voor een optimale kwaliteit en hoge inzetgarantie
 • Gereduceerde transportkosten vanwege het internationale netwerk van depots
 • Opslag van overtollige emballage
 • Flexibele leveringen bij verhoogde vraag in verband met hoogseizoen
 • Geen overbodige voorraden op uw locatie of bij bij uw afnemers
 • Transparante, up-to-date informatie door middel van ons webportaal
 • Just-in-time levering van de items, dus geen procesverstoringen
 • Mogelijke vergoeding bij overname van incourante emballage
 • Het volledige emballagebeheer wordt u uit handen genomen

Meer weten over Packaging Recovery, RTI-management of emballage pooling? Neem contact met ons op via info@2Return.nl of tel.nr. +31 (0)4 99 49 65 90.

 

2Return is member of the Rotom Group