Terug naar Blog

Vertraging levertijd van hout kan tot hoge kosten leiden

Gepubliceerd op:

De afgelopen maanden zijn de enorme prijsstijgingen van hout veel in het nieuws geweest: door de toegenomen vraag en schaarste in de markt wordt voor een nieuwe pallet het dubbele betaald vergeleken met vorig jaar.

Een gigantische prijsstijging, die vooral de gebruiker flink op kosten jaagt, want de kosten van emballage worden vaak via de productprijs doorbelast. En dit wordt bij iedere levering herhaald, want de pallets worden maar éénmaal gebruikt en worden veelal daarna vernietigd. Zonde van het geld, vindt u niet? Maar deze overbodige kosten zijn niet het enige probleem dat zich voordoet in de logistieke wereld: Bij een gelijkblijvende of zelfs toegenomen vraag naar goederen stijgt daarmee ook de behoefte aan pallets, om deze goederen te kunnen vervoeren.

Deze te leveren goederen kunnen producten zijn, besteld door consumenten, maar ook halffabricaten of onderdelen die gebruikt worden in verschillende industrieën, zoals bijvoorbeeld de bouw. De nieuwbouwprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond door de hoge vraag naar huizen, waardoor de vraag naar bouwmaterialen ook flink is toegenomen. Materialen voor de nieuwbouw van huizen, zoals gevelplaten, bakstenen en dakpannen worden op pallets geplaatst voor leveringen aan handelaren en bouwplaatsen. Maar denk ook aan onderdelen voor de auto-industrie of andere productie-omgevingen, die op houten pallets worden vervoerd. Helaas verdwijnen veel van deze pallets na aanlevering van de goederen als afval naar een recyclingbedrijf.

De verwachting is dat de Nederlandse economie halverwege 2022 weer op het niveau is van vóór corona. De vraag naar goederen, zowel eind- als halffabricaat, zal daardoor alleen maar toenemen. En hiermee dus ook de vraag naar pallets om deze goederen te vervoeren. Het tijdig verkrijgen van hout om nieuwe pallets te produceren is voor veel inkopers een uitdaging geworden. Vanwege de schaarste is hout moeilijk verkrijgbaar en zijn de levertijden van houten verpakkingsmaterialen daardoor enorm toegenomen. Een tekort aan houten pallets is het resultaat. Een beperkte beschikbaarheid van verpakkingsmiddelen kan betekenen, dat onderdelen niet tijdig worden aangeleverd, waardoor deze industrieën vertraging oplopen in hun productie. Dit kan resulteren in hoge kosten.

De oplossing voor dit probleem is eenvoudig: De reeds in omloop zijnde pallets kunnen prima opnieuw gebruikt worden. In plaats van ze te recyclen en als grondstof te laten dienen voor bijvoorbeeld spaanplaat, kunnen ze opnieuw ingezet worden, waardoor hun levensduur verlengd wordt. De lange levertijden van nieuwe pallets worden hiermee omzeild, want de pallets hoeven niet nieuw geproduceerd te worden, maar slechts retour gehaald te worden van de eindgebruiker. Door hergebruik van de pallets wordt de levenscyclus verlengd, waardoor de aanschaf van nieuwe pallets overbodig wordt.

Het retour halen van deze geleverde pallets is de specialiteit van 2Return: wij bieden een volledig beheer van logistieke middelen, waaronder houten pallets. Wij dragen zorg voor het afhalen van de items van de eindgebruikers, de sortering van de diverse soorten pallets, eventuele reparatie en aansluitend de retourlevering aan uw productielocatie. Naast de operationele zaken bieden wij ook de mogelijkheid om het saldo van de pallets die in omloop zijn bij te houden: op die manier wordt inzichtelijk gemaakt waar de pallets zich bevinden en kunnen wij actie ondernemen indien de aantallen pallets op de locaties van uw klanten te hoog worden. In onderling overleg met u of uw klant organiseren wij de afhaling van die pallets, zodat ze snel weer in gebruik genomen kunnen worden.

Heeft u vragen over hoe 2Return de beschikbaarheid van uw pallets kan garanderen? Neem contact op via info@2return.nl of bel ons op +31(0)499 496 590.

 

Vertraging levertijd van hout kan tot hoge kosten leiden
Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!

Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!

We hebben de door de aarde beschikbare bronnen voor dit jaar alweer opgebruikt! Dat betekent, dat we alle grondstoffen die de aarde duurzaam kan produceren voor dit jaar alweer verbruikt hebben. Tot het einde van het jaar zullen we de aarde met z’n allen dus verder uitputte…
 
Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

De aandacht  voor een circulaire economie wordt (gelukkig) steeds groter. Meer en meer bedrijven erkennen de noodzaak van het hergebruik van schaarse materialen. Niet alleen om hiermee op onnodige kosten te besparen (want nieuw is immers vaak duurder dan gebruikt) maar voora…
 

2Return is member of the Rotom Group