Terug naar Blog

Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!

Gepubliceerd op:

We hebben de door de aarde beschikbare bronnen voor dit jaar alweer opgebruikt! Dat betekent, dat we alle grondstoffen die de aarde duurzaam kan produceren voor dit jaar alweer verbruikt hebben. Tot het einde van het jaar zullen we de aarde met z’n allen dus verder uitputten.

Ieder jaar wordt berekend op welke datum we alle bronnen hebben gebruikt die de aarde op jaarbasis biedt. Dit jaar hebben we deze mijlpaal op 2 augustus bereikt.

Deze cijfers worden berekend door de onderzoeksorganisatie Global Footprint Network en het Wereld Natuur Fonds. Ter vergelijking: in 1970 werden de door de aarde duurzaam geproduceerde grondstoffen pas op 23 december opgebruikt. In deze berekening wordt uitgegaan van het wereldwijde gebruik van de grondstoffen. Per land wordt ook een berekening gemaakt, maar helaas scoort Nederland niet erg goed: door onze manier van consumeren is de Nederlandse Overshoot day al op 12 april bereikt. Oorzaken hiervoor zijn onder andere de hoge stikstofuitstoot en de vlees- en zuivelconsumptie. Conclusie is: onze ecologische voetafdruk is te hoog dus we zullen onze levensstijl moeten aanpassen. Het is dus hoog tijd om iets te veranderen, zodat deze dag de komende jaren wat later in het jaar valt. Dit kunnen we doen door o.a. minder vlees te eten en minder voedsel te verspillen. Maar dit kan ook door minder spullen te kopen en juist spullen vaker te hergebruiken.
Dit geldt natuurlijk ook voor je emballage: houten pallets kunnen prima opnieuw gebruikt worden!

In plaats van pallets te laten recyclen tot biomassa kunnen ze tot wel zeven keer ingezet worden. Dat scheelt veel vernietiging van schaarse grondstoffen. Neem contact met ons op hoe wij kunnen helpen de wereld iets beter te maken via telefoonnummer +31(0)499 496 590 of stuur een e-mail naar info@2return.nl.

 

Vandaag, 2 augustus 2023, is Earth Overshoot Day!
Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

Hergebruik pallets: minder houtconsumptie, meer oog voor onze planeet

De aandacht  voor een circulaire economie wordt (gelukkig) steeds groter. Meer en meer bedrijven erkennen de noodzaak van het hergebruik van schaarse materialen. Niet alleen om hiermee op onnodige kosten te besparen (want nieuw is immers vaak duurder dan gebruikt) maar voora…
 
Hergebruik duurzamer dan éénmalig – een berekening

Hergebruik duurzamer dan éénmalig – een berekening

Een groot deel van de houten emballage wordt slechts éénmaal gebruikt: pallets worden van een dusdanige lichte kwaliteit geproduceerd, dat ze na eenmalig gebruik niet meer inzetbaar zijn en dus gerecycled moeten worden. Dat heeft een grote impact op de CO2-uitstoot,…
 

2Return is member of the Rotom Group