Terug naar Blog

Hergebruik van pallets meer dan ooit noodzakelijk

Gepubliceerd op:

Hout is op dit moment een schaars goed. De wereldwijde vraag is enorm, terwijl door verschillende factoren het aanbod lager is.

Door de opkomst van Covid19 en de daaruitvolgende lockdown zijn veel mensen aan het klussen geslagen, waardoor naast de aantrekkende internationale bouwsector de vraag ook vanuit de privésector toenam. In tegenstelling tot de hogere vraag nam het aanbod van hout af door kapbeperkingen, weersinvloeden en het nog niet volgroeid zijn van jonge aanplant. Het resultaat van deze schaarste is een aanzienlijke stijging van de houtprijzen en een lange levertijd door beperkt aanbod van vervoerscapaciteit. De oorzaken en achtergrond van deze schaarste voorspellen dat deze voor lange tijd zal gaan duren en wellicht nooit meer op het oude nivo zal terugkeren.

De prijzen van houten pallets zijn gerelateerd aan die van het hout. Door zowel de schaarste in de markt als de hoge prijzen van hout en daarmee die van houten pallets wordt hergebruik van deze ladingdrager een stuk aantrekkelijker.  Bovendien is de tijdige beschikbaarheid van deze items gegarandeerd: ze zijn immers al geproduceerd en bewegen zich in de markt.

2Return is de specialist in ladingdragermanagement, waarbij wij als doel hebben het op een duurzame wijze verlagen van de totale kosten van emballage in de keten. Daarmee slaan wij twee vliegen in één klap: niet alleen is het opnieuw laten gebruiken van houten pallets een duurzame oplossing, maar het werkt ook kostenbesparend. Wij zorgen ervoor dat de lege pallets na gebruik worden opgehaald van uw klanten, gesorteerd, indien nodig gerepareerd, en daarna weer tijdig worden aangeleverd aan uw productielocatie. Waar ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Zonder de huidige hoge palletprijzen te hoeven betalen. Interesse? Bel ons op +31(0) 499-496 590 of stuur een e-mail naar info@2return.nl. Door middel van een business case zullen wij aantonen hoe 2Return emballagebeheer een kostenbesparende en duurzame oplossing voor u is.

 

 

Hergebruik van pallets meer dan ooit noodzakelijk
Reductie van CO2-uitstoot door hergebruik van houten pallets

Reductie van CO2-uitstoot door hergebruik van houten pallets

Bij 2Return staat duurzaamheid hoog in het vaandel: onze diensten richten zich op het hergebruik van bestaande emballage, zoals houten en kunststof pallets. In tegenstelling tot dienstverleners die zich richten op een pool van standaard (Euro)pallets bieden wij ook de mogelijkhei…
 
Vertraging levertijd van hout kan tot hoge kosten leiden

Vertraging levertijd van hout kan tot hoge kosten leiden

De afgelopen maanden zijn de enorme prijsstijgingen van hout veel in het nieuws geweest: door de toegenomen vraag en schaarste in de markt wordt voor een nieuwe pallet het dubbele betaald vergeleken met vorig jaar.
 

2Return is member of the Rotom Group